Fast-timer for våren 2021:

Fornye banetid: Du kan fornye samme bane og tidsrom som du hadde høsten 2020 fra og med mandag 28. desember 2020.

Åpning av fasttimesalg: Alle kan kjøpe seg ny fasttime fra og med tirsdag 5. januar 2021. Bestillinger gjort før dette vil bli kansellert av styret!
Valgt ukedag:

Lade bane A

Lade bane B

Lade bane C

Lade bane D

Øya bane A

Øya bane BBli klubbmedlem for å få billigere fast time.

Alle som er medlem i en av eierklubbene vil få rabatt på avtalene om fast time. Systemet vil gi deg rabatten automatisk hvis du har blitt registert med et klubbmedlemskap hos oss. Det lønner seg med andre ord å bli medlem av en av eierklubbene først hvis du uansett har planlagt dette. Hvis du oppretter avtale om fast time før du blir klubbmedlem vil du gå glipp av rabatten.
Fast tennistime - for deg som ønsker spille tennis til samme tidspunkt hver uke.